ซื้อต้นไม้ 10,000 ต้น

รหัสรายการ [25600007]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 3
ปีงบประมาณ : 2560
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 25 กรกฎาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ซื้อต้นไม้ 10,000 ต้น