เบ็ดเตล็ด

รหัสรายการ [25610027]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง 349,996
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว
วันที่ลงประกาศ : 13 กรกฎาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :