ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 รายการ

รหัสรายการ [25610030]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 16 สิงหาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 16 สิงหาคม 2561
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :