ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25610045]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 30,287,000
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 19 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 19 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างเหมาโครงการขยายทางจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านม่วง - กมลาไสย ระหว่าง กม.36+588 - กม.38+388 ปริมาณงาน 1.800 ก.ม.