ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนท่านาจานวิทยา-ตำบลสำราญใต้ บ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์์

รหัสรายการ [25620096]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 2,360,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย
วันที่ลงประกาศ : 27 มีนาคม 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มีนาคม 2562
ประกาศร่าง TOR 27 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลาง 27 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 27 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :