อบต.นามน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสรายการ [25620098]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : สอบราคา 1,200,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 5 เมษายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 5 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ดาวน์โหลดรายละเอียด