โครงการขุดลอกหนองขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาตรดินขุด 93,530 ลูกบาศก์เมตร ปรับแต่งคันคูกว้าง ข้างละ 5.00 เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมงานเทลีน กว้าง 0.80x11x0.10 เมตร

รหัสรายการ [25620140]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 3,178,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์
วันที่ลงประกาศ : 20 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 20 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :