จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่ 2 (ปรับปรุง1)

รหัสรายการ [25610016]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 150,721,500
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 1 พฤษภาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

1.ดาวน์โหลดเอกสารประกาศร่างประกวดราคาจ้าง  

2.ดาวน์โหลดเอกสารแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 จำนวน 17 ไฟล์ 

3.ดาวน์โหลดเอกสารแบบก่อสร้าง จำนวน 96 หน้า