ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพื้นที่อำเภอกมลาไสย

รหัสรายการ [25610017]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : คัดเลือก 0
ปีงบประมาณ :
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย
วันที่ลงประกาศ : 1 พฤษภาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด 1 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด :