ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

รหัสรายการ [25610024]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 100,000
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์
วันที่ลงประกาศ : 20 มิถุนายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาโครงการ 1

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาโครงการ 2

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาโครงการ 3 

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาโครงการ 4