โครงการซื้อกล้าไม้ในการส่งเสริมป่าครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน(ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง

รหัสรายการ [25610028]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,800,000
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 25 กรกฎาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

โครงการซื้อกล้าไม้ในการส่งเสริมป่าครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน(ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง