ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพปลูกหม่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม

รหัสรายการ [25610029]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 9,861,100
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 25 กรกฎาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพปลูกหม่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม