ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างตำบลนิคมห้วยผึ้ง ไปตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25610032]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง 500,000
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง
วันที่ลงประกาศ : 17 สิงหาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 17 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :