โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถีนานนท์-บ้านนาจารย์ หมู่ที่ 9 (แยกวัดอุดมประชาราษฎร์) ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25610039]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง 220,000
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 7 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :