ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแบบชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยและเสื้อฝึกอบรม โครงการฝึดอบรมพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญเหตุ (OTOS)

รหัสรายการ [25610042]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,485,000
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 14 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR 14 กันยายน 2561
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :