โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25610046]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 311,000
ปีงบประมาณ : 2561
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 25 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

https://drive.google.com/file/d/15UTBnQm5uOHnOnB1lo0wX3uivlIA9mhg/view?usp=sharing