ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รหัสรายการ [25620007]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,995,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 5 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 5 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควยคุม 0901 ตอนห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.615+285 - กม.620+430 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอนปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.625+780 - กม.630+400 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน  4,999.00 ตร.ม.