ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงร่องคำ

รหัสรายการ [25620011]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,900,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงร่องคำ  ทางหลวงหมายเลข  2116   ตอนควบคุมที่  0100   ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ   ที่ กม.45+750 RT.  ปริมาณงาน  1 หลัง