ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์

รหัสรายการ [25620014]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 9,200,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para  Slurry Seal Type 3  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 0902 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว –  หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.630+400 - กม.631+414 ,กม.631+614 - กม.632+513 และ กม.632+713 -  กม.633+846 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ   ปริมาณงาน  64,649  ตร.ม.