ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์

รหัสรายการ [25620015]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 15,000,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กาฬสินธุ์ - ลำชี ระหว่าง กม.8+810 - กม.10+551  ปริมาณงาน  33,521  ตร.ม.