ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

รหัสรายการ [25620018]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 12,500,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม  โดยวิธี  Pavement In-Place Recycling  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ตอน 1  ระหว่าง กม.596+050 -   กม.597+570  และ  กม.600+795 - กม.601+250 (RT.)  ปริมาณงาน  20,540 ตร.ม.