ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รหัสรายการ [25620019]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 12,000,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง  ทางหลวงหมายเลข  2009 ตอนควบคุมที่ 0100  ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท ระหว่าง กม.11+625 -  กม.12+220  ปริมาณงาน 1 แห่ง