ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสรายการ [25620020]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,984,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข  227 ตอนควบคุม  0102   ตอน แยกดงแหลม -  ลำพันชาด ตอน 1 ระหว่าง กม.52+100–กม.53+875 (LT.)  ปริมาณงาน  47.00 ต้น