ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราวกันอันตราย

รหัสรายการ [25620021]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,500,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย  ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม  0902  ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม ตอน 1  ระหว่าง กม.628+578 – กม.629+014 (LT.)  ทางหลวงหมายเลข12  ตอน  ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ  ระหว่าง  กม.0+015 – กม.0+307 (RT.) ปริมาณงาน 728 เมตร