ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราวกันอันตราย

รหัสรายการ [25620022]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,988,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2416  ตอนควบคุม  0100  ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว  ตอน 4  ระหว่าง กม.14+725 – กม.18+400 (LT.,RT.)  เป็นช่วงๆ  ปริมาณงาน 1,000 เมตร