ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

รหัสรายการ [25620024]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,999,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 7 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 7 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  ทางหลวงหมายเลข 2336   ตอนควบคุม 0100   ตอน  หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์  ที่ กม.39+475 , ที่ กม.43+150, ทางหลวงหมายเลข 2459 ตอนควบคุม 0100 ตอน แสนสุข - ดงมัน ที่ กม.0+100 ,ที่ กม.5+950  ปริมาณงาน 4 แห่ง