ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

รหัสรายการ [25620026]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,300,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข  227 ตอนควบคุม  0101  ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ที่ กม.30+230  ปริมาณงาน  1 แห่ง