ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายจราจร

รหัสรายการ [25620027]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,997,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 6 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 0901,0902,0903  ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม – สี่แยกสมเด็จ  ระหว่าง กม.592+652 – กม.672+267 เป็นช่วงๆ  ปริมาณงาน 195.818  ตร.ม.