ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620036]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 9,200,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 26 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 26 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para  Slurry Seal Type 3 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 0902 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม   ระหว่าง  กม.630+400 - กม.631+414 ,กม.631+614 - กม.632+513 และ กม.632+713 - กม.633+846 (LT.,RT)   เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน  64,649 ตร.ม.