ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620038]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,500,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 26 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 26 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม  0902  ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 1  ระหว่าง กม.628+578 – กม.629+014 (LT.) , ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม  0904  ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ  ระหว่าง กม.0+015 – กม.0+307 (RT.)  ปริมาณงาน  728  เมตร