ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620043]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,350,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 26 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 26 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead Sign)  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ที่ กม.612+650 (LT.), ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902  ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ที่ กม.631+374 (LT.), ที่ กม.631+644 (RT.) และ ที่ กม.636+888 (LT.)   ปริมาณงาน  161.948  ตร.ม.