ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620046]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,780,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 26 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 26 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวง  หมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901,0902 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.592+652 –  กม.645+000 (CL.,LT.,RT.) เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 227  ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.8+550 – กม.9+500, กม.10+050 – กม.11+180 และ กม.38+975 – กม.44+650 (CL.)  เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.48+000 – กม.50+185 (CL.),  ทางหลวงหมายเลข 2116  ตอนควบคุม 0100  ตอน  สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ระหว่าง กม.35+295 – กม.37+885 (CL.) เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 2253   ตอนควบคุม 0100 ตอน คำพิมูล - คำม่วง ระหว่าง กม.0+600 – กม.1+275 (CL.) และ  กม.2+300 –  กม.6+659 (CL.,LT.,RT.) เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนควบคุม 0200 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ระหว่าง  กม.33+990 – กม.43+325 (CL.) และ กม.56+820 – กม.69+192 (CL.) เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านม่วง - กมลาไสย ระหว่าง กม.27+000 – กม.27+900 (CL.,LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 7,126 อัน