ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620047]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 11,000,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 28 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 28 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  โดยการปรับปรุงผิวทาง และพื้นทางเดิม  โดยวิธี  Pavement In-Place Recycling  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 0903  ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ  ระหว่าง กม.667+350 - กม.667+880  และ  กม.671+230 -  กม.671+437 (LT.,RT.)  ปริมาณงาน  13,687  ตร.ม.