ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620048]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 12,500,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 28 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 28 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม  โดยวิธี  Pavement In-Place Recycling  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 0901  ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว  ตอน 1  ระหว่าง กม.596+050 -  กม.597+570  และ กม.600+795 - กม.601+250 (RT.)   ปริมาณงาน  20,540  ตร.ม.