ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620049]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,999,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 28 กันยายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 28 กันยายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562  ทางหลวงหมายเลข 2336  ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ที่ กม.39+475, ที่ กม.43+150, ทางหลวงหมายเลข 2459  ตอนควบคุม 0100 ตอน แสนสุข - ดงมัน ที่ กม.0+100, ที่ กม.5+950  ปริมาณงาน  4 แห่ง