ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รหัสรายการ [25620050]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 4,700,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 4 ตุลาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 4 ตุลาคม 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 213  ตอนควบคุม 0202  ตอน สี่แยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ที่ กม.85+405 (ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ)  ปริมาณงาน 1 แห่ง