ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

รหัสรายการ [25620058]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,180,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 22 ตุลาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 22 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0100   ตอน กาฬสินธุ์ - ลำชี  ที่ กม.1+104 และ ที่ กม.2+320, ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0101  ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม  ที่ กม.0+000, ทางหลวงหมายเลข  2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ  ที่ กม.18+713  ปริมาณงาน   4  แห่ง