ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)

รหัสรายการ [25620060]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,190,500
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 22 ตุลาคม 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 22 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ  (ระดับ 3 - 6)  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388  ตอนควบคุมที่ 0100  ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์   ที่ กม.0+650 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง