ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รหัสรายการ [25620061]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,180,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 2 พฤศจิกายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901, 0902, 0903  ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ  ที่ กม.613+000,                           ที่ กม.629+005, ที่ กม.632+635 และ ที่ กม.672+117  ปริมาณงาน   4  แห่ง