ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รหัสรายการ [25620062]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,180,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 2 พฤศจิกายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0100  ตอน กาฬสินธุ์ - ลำชี ที่ กม.1+104 และ ที่ กม.2+320, ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0101  ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ที่ กม.0+000, ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100  ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ที่ กม.18+713 ปริมาณงาน 4 แห่ง