ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รหัสรายการ [25620063]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,984,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 2 พฤศจิกายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข  227 ตอนควบคุม  0102   ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ตอน 1  ระหว่าง กม.52+100  – กม.53+875 (LT.)   ปริมาณงาน   47.00  ต้น