ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รหัสรายการ [25620064]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,190,500
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 2 พฤศจิกายน 2561
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ  (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388  ตอนควบคุมที่ 0100  ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 RT.   ปริมาณงาน 1 หลัง