ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำหลวง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,150.00 ตารางเมตร

รหัสรายการ [25620069]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 3,846,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์
วันที่ลงประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :