ทต.กุสิมคุ้มใหม่ มีความประสงค์จะประกาดราคาจ้างสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 สายโนนสำราญ-โพนสวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรายการ [25620070]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 9,250,884
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :