ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562

รหัสรายการ [25620072]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 14,830,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 28 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลาง 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :