งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวเมย หมู่ที่ 7 ไป บ้านหนองขอนแก่น ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620077]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 2,605,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง
วันที่ลงประกาศ : 28 มกราคม 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 28 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :