ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำบก หมู่ที่ 8 - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 10 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620079]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 2,700,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ
วันที่ลงประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มกราคม 2562
ประกาศร่าง TOR 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง 29 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :