ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด(เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งไม้กลายเป็นหิน) บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620080]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,926,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง
วันที่ลงประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 30 มกราคม 2562
ประกาศร่าง TOR 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :