ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 เชื่อม บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านอะเอียด หมู่ที่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620081]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 8,034,500
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง
วันที่ลงประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 30 มกราคม 2562
ประกาศร่าง TOR 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :