โครงการก่อสร่้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเอภคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620083]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 716,500
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง
วันที่ลงประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :